Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

การบรรยายวิชาการประจำสัปดาห์ เรื่อง Amazing twins "แฝดพิศวง"
ขอเชิญชวน คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายวิชาการประจำสัปดาห์ Clinico-Pathological Conference (CPC) เรื่อง Amazing twins...อ่านต่อ
การประชุมวิชาการวันพุธประจำสัปดาห์ ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการวิชาการประจำสัปดาห์ ประจำปีี 2561 Clinico - Pathological Conference (CPC) เรื่อง ความทรงจำ สีจางๆ ที่หายไป ในวันที่ 26 กั...อ่านต่อ
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 34
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Healthcare in Thaoland 4.0 การดูแลสุขภาพในยุค 4.0...อ่านต่อ
การประชุมวิชาการวันพุธประจำสัปดาห์ ประจำปี 2561
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "แนะแนวการศึกษา จบปี 6 แล้วเลือกทางไหนดี" วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น....อ่านต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัตรแพทย์ใช้ทุน จำนวน 4 อัตรา ประจำปี 2561...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการMEDICINE 2018 : IoT, Precision Innovation
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 เรื่อง MEDICINE 2018 : IoT, Precision Inno...อ่านต่อ

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515